Ιστορία

Print

 

2017-2018

Μικρασιατική Καταστροφή        Παρουσίαση της Αμαλίας Κουκλιάτη

Η Σμύρνη πριν και μετά την καταστροφή   Παρουσίαση του Σκούρτη Κωνσταντίνου

Σμύρνη    Παρουσίαση του Κούτρα Ευστάθιου

 

2014-2015

 2ος Ελληνικός Αποικισμός