Περιβάλλον και Κοινωνία

Print

 

Ένα ακόμα Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα δούλεψαν και τα παιδιά της Α? γυμνασίου με θέμα «Περιβάλλον και Κοινωνία». Οι υπεύθυνοι καθηγητές του προγράμματος χώρισαν τα παιδιά σε έξι ομάδες και ασχολήθηκαν με τα εξής θέματα:

 

1.Εναλλακτικές μορφές ενέργειας-επίδραση στο περιβάλλον

 

2.Συνέπειες των εναλλακτικών μορφών ενέργειας στην παραγωγή προϊόντων διατροφής

 

3.Βιολογικές καλλιέργειες και επίδραση των μορφών ενέργειας

 

4.Ενημέρωση των μαθητών και ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος και διατροφής

 

5.Διαμόρφωση στάσης για την καθημερινή διατροφή

 

6.Αειφορία για το περιβάλλον και τη διατροφή.

 

 

Καρύδης Αθανάσιος, ΠΕ03 - Μαθηματικός

Χαψάς Σταύρος, ΠΕ03 - Μαθηματικός